Kandahar
The Proposal
2001

The Proposal

New York chiama Superdrago
1966

New York chiama Superdrago

Legionnaire
1998

Legionnaire

Cutaway
2000

Cutaway

Tình Báo
2007

Tình Báo

The In-Laws
2003

The In-Laws

Apartment Zero
1989

Apartment Zero

Fists Of Steel
1991

Fists Of Steel

Những Thiên Thần Của Charlie
2000

Những Thiên Thần Của Charlie

Southland Tales
2007

Southland Tales

Enigma
1982

Enigma

Nỗi Sợ Hãi Tột Cùng
2002

Nỗi Sợ Hãi Tột Cùng

Z
1969

Z

Kiss of Death
1995

Kiss of Death

Conspiracy Theory
1997

Conspiracy Theory

Mật Mã Mercury
1998

Mật Mã Mercury

The Blacklist
2004

The Blacklist

Jack Strong
2014

Jack Strong

North by Northwest
1959

North by Northwest

Syriana
2005

Syriana