Âm Thanh Của Tự Do
My Mom's New Boyfriend
2008

My Mom's New Boyfriend

解救吾先生
2015

解救吾先生

The Clearing
2004

The Clearing

Vũ Khí Khiêu Gợi
2002

Vũ Khí Khiêu Gợi

Operator
2015

Operator

Lão Pháo Nhi
2015

Lão Pháo Nhi

Big Trouble in Little China
1986

Big Trouble in Little China

The Wild Geese
1978

The Wild Geese

Chopper
2000

Chopper

A Perfect World
1993

A Perfect World

The Jewel of the Nile
1985

The Jewel of the Nile

Les démons
2015

Les démons

Black Dawn
1997

Black Dawn

യോദ്ധാ
1992

യോദ്ധാ

The Longest Run
2022

The Longest Run

Mercenary for Justice
2006

Mercenary for Justice

Bản Năng Sát Thủ
2008

Bản Năng Sát Thủ

Places in the Heart
1984

Places in the Heart

Kẻ Săn Đuổi
2008

Kẻ Săn Đuổi

The Chumscrubber
2005

The Chumscrubber